Отличен резултат и два златни медала за вината на Меди Вали от престижните Gilbert & Gaillard Awards, Франция. Двете отличени вина са топ виното на избата Black by Incanto от реколта 2018 и блендът от български сортове Great Bulgaria 2019. Групата Gilbert & Gaillard е напълно независима и изцяло собственост на своите основатели. Нейните оценки са символ на добра компетенция, независимост и престиж.