Good Year Traminer

Траминер Пинк Добра година притежава собствен и неповторим ароматен профил.