cabernet franc

Гроздето Каберне Фран за това вино е от единично, специално избрано лозе