екип

С над 15 години трудов стаж като техник-винар, от 2010 година е на работа в Меди Вали.