меди вали

Серия A Good Year (Добра година) е базовата серия вина в продуктовото портфолио на Меди Вали