лозя

Формировките на лозята са единичен, двоен и двоен нискостъблен Гюйо, като в един декар са засадени по 400 лози.