вина

Вината в серията се произвеждат от грозде набрано в оптимална технологична зрялост